منوی دسترسی

بلاگ پست

آخرین های بلاگ

آموزش محورها 2 دقیقه

بهبود تجربه گیمینگ در سایه همکاری جدید سونی و مایکروسافت

از تجربه ی 2 ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
2
اخبار 1 دقیقه

نوشته تست جهت بررسی اشتراک

تست جهت بررسی سیستم اشتراک خلاصه نوشته تست جهت بررسی اشتراکی تصویر مربوط به خلاصه نوشته تست جهت بررسی اشتراک تست جهت بررسی سیستم اشتراک هنری فورد تصویر مربوط به نوشته تست...
4
آموزش محورها 1 دقیقه

چطوری میتونم یه بازی دو بعدی با یونیتی بسازم؟

خلاصه اختیاری...
4
آموزش محورها 2 دقیقه

ثبت طرح کنترلر جدید مایکروسافت برای ‌افراد کم‌بینا و نابینا

از تجربه ی ۲ ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
4
آموزش محورها 2 دقیقه

سرمایه‌گذاران به ارزآوری بازی‌های رایانه‌ای اعتماد کنند

از تجربه ی ۲ ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
4
آموزش محورها 2 دقیقه

جدیدترین تغییر و تحولات در انستیتو ملی بازی‌سازی

از تجربه ی ۲ ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
3
آموزش محورها 2 دقیقه

بازی‌سازی ایرانیان در بازارهای جهانی بازی‌ با تحریم

از تجربه ی ۲ ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
5
رویدادهای جهانی 2 دقیقه

آموزش پروژه محور یونیتی ساخت بازی نابودگر فضایی

از تجربه ی ۲ ساله ی خود در زمینه ی آموزش آنلاین استفاده کردم و این دوره را به صورت حرفه ای سازماندهی کرده ام. زمانی که داشتم این کار و همچنین در صورتی که از قبل آشنا به س...
3

آخرین های آموزش محورها